Invenție și drepturile de producție

F

ondată în 1991, firma Mecro System este implicată în activități din domeniul instrumentelor de măsura în zonele: laborator analitic, medicină, protecția mediului și nuclear.

Din anul 2008 Mecro System a început fabricarea și comercializare apei cu conținut redus de deuteriu – Qlarivia.

Qlarivia 25 este o apă potabilă, cu o concentraţie izotopică a deuteriului de 25±5 ppm (parti per million) obținută printr-un procedeu care este brevetat în România și protejat la nivel internațional.

Tehnologia utilizată permite obţinerea apei cu concentraţii de deuteriu cuprinse între 1 și 120 de părți la milion. Proprietarul acestei tehnologii este firma Mecro System SRL care produce apa cu conținut redus de deuterium sub marcata înregistrată QLARIVIA.

M

ecro System SRL exportă apa cu conținut redus de deuteriu și firmei HYD LLC din Ungaria – producătorul mărcilor Preventa si Vetera.

Apa QlariviaFondata in 1991, firma Mecro System este implicata in activitati din domeniul instrumentelor de masura in zonele: laborator analitic, medicina, protectia mediului si nuclear.
Din anul 2008 Mecro System a inceput fabricarea si comercializare apei cu continut redus de deuteriu – Qlarivia.

x

Cookie-uri: